Årsmöte 21 februari 2022

Föreningens årsmöte kommer att äga rum måndagen den 21 februari kl. 19:00.

Det ser ut som att årsmötet även denna gång kommer att genomföras digitalt där ni medlemmar ansluter via länk på egna datorer, läsplattor eller mobiltelefoner. All årsmötesdokumentation kommer att skickas ut till samtliga aktiva medlemmar via E-mail strax innan årsmötet. Mer detaljerad information kommer senare.

Styrelsens förslag till årsmötet:
Höjning av medlemsavgiften

Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften för aktiva medlemmar med 500: – och passiva medlemmar med 100: – för att täcka föreningens ökade energi- och drivmedelskostnader.

Ev. inköp av Hullwasher

Styrelsen har planer på att köpa in en Hullwasher för båtbottentvätt då Södertälje kommuns Miljönämnd inte längre tillåter oss att spola av båtarna med högtryckstvätt som vi gjort tidigare. Styrelsen har ansökt om ett LOVA-bidrag för detta för att täcka en del av kostnaden. Beroende på storleken på bidraget så kan det bli tvunget till en ytterligare höjning av medlemsavgiften till efterföljande år. Alternativet är att låta er medlemmar att båtbottentvätta era båtar någon annanstans.

Hantering av båtvagnar

Styrelsen har beslutat att medlemmar, i förekommande fall, måste byta ut sina otympliga och ostabila vagnar mot enklare stöttor, till båtupptagningen 2022, så att efterföljande sjösättningar och båtupptagningar flyter på bättre och säkrare än vad de gör idag. Berörda medlemmar kommer att meddelas detta under den kommande våren.