måndag, oktober 2, 2023
Nyheter

Bottenmålning och tvätt av båtbotten vid upptagning!

Södertälje kommuns miljökontor har beslutat att Järna båtklubb inte längre får tvätta båtbottnar målade med biocidfärg eller fysikaliskt aktiv bottenfärg utan reningsanläggning.

Miljökontoret har också beslutat att vi måste kunna redovisa vilken färg som använts på respektive båt.

Järna båtklubb beslutade vid årsmötet att inte investera i någon reningsanläggning i nuläget.

Detta resulterar i följande:

  1. Endast båtar med botten målad med bottenfärg utan biocider eller silikon får tvättas på området vid årets upptagning.
  2. Målar man båtbotten med färg som innehåller biocider eller silikon får man tvätta sin båtbotten på annan plats innan upptagning hos Järna båtklubb.
  3. Vid sjösättning måste varje medlem informera sjösättningsteamet om vilken färg som använts på båtens botten innan sjösättning sker (fabrikat och modell på färgen).

Samtliga färger på Kemikalieinspektionens hemsida innehåller biocider oavsett om de är godkända för västkust eller östkust och därmed inte längre godkända hos oss för tvätt vid upptagning.

Skall en båt saneras från biocidfärg eller silikonfärg får inget färgskrap eller liknande hamna på marken eller i havet.

Tvätta alltså inte båtbotten så att vattnet rinner ut på marken eller i havet.

 

/Styrelsen