Brunskärsbryggan.

Bryggan är nu klar.Tack alla som kört ut trall m.m.samt alla aktiva och passiva och icke medlemmar som ställt upp hela tiden.

Det är roligt att utföra jobb på Brunskär när alla ställer upp.

Runo