Elanslutning 230 V till båtar

Vi vill uppmana alla att ta del av föreningens ordningsregler och då främst kapitel om elsäkerhet:

El får enbart vara anslutet till elnätet den tid man vistas vid och arbetar i båten. Undantag från denna regel medges vid batteriladdning under följande förutsättningar:

Laddaren skall vara av en elektronisk, kortslutningssäker och helst gastät typ som känner av batteriets laddningsstatus (Cetek eller motsvarande).

Anslutningskabeln ska vid stickproppen vara märkt med skylt ”Laddning pågår” samt datum för när laddningen påbörjades.

Styrelsen