Förtöjning av båtar vid klubbens bryggor i Järna

Hej!

Det finns fortfarande för många brister i förtöjningarna mellan båtar och våra bryggor.

Viktigt att åtgärda så snart som möjligt nu när höststormarnas tid är här och vi redan haft några incidenter med båtar som förtöjningar brustit på.

Åtgärdas inte bristerna inom kort måste vi i styrelsen agera och köpa in förtöjningar som medlemmarna sedan får betala för.

/Erland

 

Hej!

Så här efter att de flesta båtarna sjösatts finns en del brister i förtöjningarna mellan bryggor/stolpar och båtar som behöver justeras.

Läs infon på Medlemssidor/Dokument/Ordningsregler och stycket Förtöjningsregler.

Där finns också en länk till dokumentet Förtöjningsanvisning där allt är samlat runt förtöjning.

  • Alla förtöjningslinor skall vara försedda med någon typ av ryckdämpning så att inte båtens rörelser överförs till bryggor och akterstolpar.
  • Förtöjningslinor med inbyggd ryckdämpning räcker inte utan används sådana linor, komplettera dem även med exempelvis Forsheda gummifjäder.
  • Används stålfjädrar som ryckdämpare skall dessa förses med en säkerhetskedja som tar lasten om fjädern går sönder vilket har hänt.
  • Det saknas också kaus i splitsade öglor på några linor i anslutningen till stålfjädrar och schacklar.
  • Vid D-bryggan skall alla linor mellan brygga och båt förses med dubbla ryckdämpare helst i form av Forsheda’s gummifjädrar. Det räcker alltså inte med dubbla linor med enkel ryckdämpare.

Givetvis skall också trasiga förtöjningsdetaljer bytas ut så snart som möjligt så att inte skador på båtar och bryggor uppstår.

Nattvakterna har rapporterat in en del brister  i förtöjningar vilket är jättebra.

Skulle ni se någon brist när ni vandrar på bryggorna så meddela gärna oss hamnfogdar så kikar vi och försöker förbättra allt eftersom.

Vi vet ju sedan tidigare att en skadad båt kan ta tid att reparera och kan innebära att en eller flera sommarsäsonger på sjön går förlorade.

/Johannes & Erland