Kallelse till årsmötet den 18 februari

Alla aktiva medlemmar kallas till Järna Båtklubbs årsmöte måndagen 2019-02-18 kl.19:00.
Årsmötet äger rum i Järna Båtklubbs klubblokal där sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer att hållas.
Budgetförslag för år 2019 samt ekonomisk resultatrapport för 2018 kommer att mailas ut innan årsmötet.
Motioner samt styrelsens förslag till årsmötet mailas också ut innan mötet.
Dagordning samt Verksamhetsberättelse kommer att finnas tillgängliga vid årsmötet.

Kaffe med tilltugg serveras efter årsmötesförhandlingarna.

Välkomna önskar Styrelsen Järna Båtklubb