Kallelsen till årsmötet är utskickad!

Ni aktiva medlemmar i Järna Båtklubb som inte har fått ett E-mail med kallelsen till årsmötet och vill ha den tillsammans med all årsmötesdokumentation får kontakta mig om detta på denna adress . christer.norman65@gmail.com
/Christer Norman, sekreterare JBK