Pierpump

Hej alla JBK-are

Nu är toatömnings pumpen installerad och driftsatt klar att användas.

för att starta pumpen använd medlemsnyckeln. Eventuella frågor kan ställas till undertecknad.

Hälsningar

Owe