Plan inför kommande sjösättningar

Planeringen för kommande sjösättningar är att båtarna i det övre området, längst bort från sjösättningsrampen till höger om klubbhuset, kommer att sjösättas lördagen den 15 maj och båtarna i det södra området, runt mastskjulet, sjösätts söndagen den 16 maj. Förmodligen så kommer det att bli aktuellt med en ytterligare sjösättningshelg direkt efter denna. Frågor på detta kan ställas via SMS till någon av hamnfogdarna Erland (070-3298632) eller Johannes (070-5628036).
Glöm inte att ta med båtförsäkringen!

Mvh Styrelsen