Resultat av TBT-mätningen

Nu har vi meddelat berörda medlemmar som har båtar med för höga TBT-värden och som måste saneras samt även informerat vad som gäller för de medlemmar som inte fick sina båtar kontrollerade då de inte var uppställda på båtklubben den 23-24 oktober. Det kan ha gått ut mail av misstag till medlemmar med nyare, redan sanerade, aldrig bottenmålade samt träbåtar som inte berörs och som då inte kontrollerades även fast de var upptagna och tillgängliga. Bortse då från detta mail!
Om du är intresserad av vilket TBT värde din båt uppmättes till så kan ni kontakta Erland Almqvist via E-mail. Se adressen under menyn Styrelsen.
Mvh styrelsen Järna Båtklubb