Upptagningen

Nu kan du boka tid för upptagning på vår hemsida. För att minska trycket på ordinarie upptagningen är det för er som är daglediga möjligt att ta upp 

i veckorna genom att anmäla önskemål om detta på mail till undertecknad.

Owe