Warning!

Den kraftiga nordvinden trycker på båtarna efter långbryggan. Så kolla till era båtar OMGÅENDE. Det ligger en motorbåt vars ägare jag inte känner till. Det står Birchwood på sidan den saknar fendrar.

Owe