Ansökan om att avsluta medlemskap i Järna Båtklubb

  Fyll i ansökan så noggrant som möjligt!

  Namn Medlemsnr
  Personnummer E-post

  Telefonuppgifter

  Tel (hem) Tel (arbete)
  Tel (mobil)

  Medlemskap

  Jag är införstådd med att jag avslutar mitt medlemskap i JBK och är skyldig att följa klubbens gällande stadgar som gäller vid utträde samt återlämna nyckel/nycklar.

  Jag önskar vara kvar som passiv medlemJag önskar avsluta mitt medlemskap helt

  Jag godkänner ovanstående avtal i min ansökan.