Ansökan om att avsluta medlemskap i Järna Båtklubb

Fyll i ansökan så noggrant som möjligt!

Namn Medlemsnr
Personnummer E-post

Telefonuppgifter

Tel (hem) Tel (arbete)
Tel (mobil)

Medlemskap

Jag är införstådd med att jag avslutar mitt medlemskap i JBK och är skyldig att följa klubbens gällande stadgar som gäller vid utträde samt återlämna nyckel/nycklar.

Jag önskar vara kvar som passiv medlemJag önskar avsluta mitt medlemskap helt

Jag godkänner ovanstående avtal i min ansökan.