tisdag, maj 28, 2024

Järna båtklubbs historia

JBK bildades 1953 11 maj av 11 personer som samlats i Östblads skridskofabriks matsal.

Denna webbsida lämpar sig främst för våra egna medlemmar och månne även blivande. Här finns mest generell information att hämta och uppdateras efter bästa förmåga.

Ni som finner klubben intressant att gå med i kan gärna hämta ansökningsformulär på denna sida under Länkar. Om ni vill ha koll på om det redan finns båtplatser så kan ni kontakta vår hamnfogde, Owe Ahlbeck, om detta.