tisdag, april 9, 2024

Avgifter 2024

Bankgironummer: 5862-3117, Swishnummer: 123 441 8760

Inträdesavgift vid aktivt medlemskap 3 000 kr
Administrationsavgift vid inval i klubben 200 kr
Aktiva medlemmar
(inom parentes vid inträde efter 1/7)
2 000 kr
(1 000 kr)
Passiva och köande medlemmar 500 kr
Förtöjningsavgiften baseras på båtens bredd. 2)
Bredd 0-175 cm
175-300 cm 400:-
över 300 cm 600:-
400 kr
600 kr
800 kr
Vinterplats baseras på båtens yta,
längd+100 cm x bredd+100 cm x 30 kr 1)
 
Sjösättning och upptagning av båt per tillfälle. 500 kr
Avgift för att ta upp eller sjösätta utanför fastställda datum 500 kr
Behöver båt flyttas för att den hindrar annat arbete 1 500 kr
Båtvagn som ställs upp för sommarförvaring 500 kr
Båt kvar på land sommartid 3)
År 1
År 2
År 3


1 000 kr
2 000 kr
3 000 kr

Straffavgift för båt kvar på land efter sista sjösättningsdatumet utan styrelsen medgivande: 6)
År 1
År 2
År 3
2 x vinterplats
3 x vinterplats
4 x vinterplats

Straffavgift för uteblivande från vakttjänst samt
skyldighet att gå ny vakt. 4)
3 000 kr
Arbetsplikt 5 tim a 125:-/tim. 5) 625 kr
Nyckel till klubbområdet, deposition som återfås vid återlämnande

500 kr

JBK Vimpel 150 kr

1) Uträkning enligt: längd+100 cm x bredd+100 cm x 30:-

2) Bryggplats enligt båtens bredd: Bredd 0-175 cm 400:-, 175-300 cm 600:-, över 300 cm 800:-

3) Gäller båtar på båtställning och som har fått ansökan beviljad av styrelsen att stå kvar på land efter sista sjösättningsdatumet. Det 3:e året riskerar medlemmen att uteslutas ur klubben samt att styrelsen äger rätt att kontakta Kronofogdemyndigheten om handräckning att forsla bort båten. Obligatoriskt varje år att ansöka till styrelsen om båt kvar på land.

4) samt att medlemmen är skyldig att gå ny vakt.

5) arbetspliktsavgiften återbetalas när arbetsplikten är fullgjord, 5 timmars arbete/ år
à 125 SEK som hamnfogdarna, öfogden eller någon annan medlem i styrelsen har godkänt och signerat.

6) Efter det 3:e året riskerar medlemmen att uteslutas ur klubben samt att styrelsen äger rätt att kontakta Kronofogdemyndigheten om handräckning att forsla bort båten.