Folkpool Cup

Segrare 2018 blev Stig Kranberg och Birgitta som gast med 35 sek före

Kalle Widlert och Magnus som gast.

3 Torbjörn Blomberg Trosa

4Jan Lindmark Trosa

5Ove Ahlbeck JBK

6Andreas Larsson JBK