Förtöjningsanvisning JBK

Dessa anvisningar är till för att skydda Din och andras båtar.

Alla förtöjningslinor, såväl i för som i akter måste vara försedda med lämpliga fjädringsanordningar. Dessa kan antingen vara av gummityp eller metallfjädrar.

fortoj1 Används gummifjädrar skall dessa vara monterade enligt fabrikantens anvisningar.
fortoj2 Spiralfjädrar måste säkras med en kätting eller band enligt bilden.
fortoj3 Ögonsplitsar måste förses med kaus.
 fortoj4 Schackel av tillräcklig storlek skall användas.

Karbinhakar och så kallade brandkårshakar får av säkerhetsskäl ej användas. De enda hakar som kan användas är så kallade Merxhakar. Det finns andra fabrikat med samma funktion.

Allt tågvirke måste vara minst 12mm. Inte ens mycket små båtar får förtöjas med tunnare linor.

Tågvirke av polypropylen (blått eller grönt) bör inte användas. Det har mycket kort livslängd.

Du bör använda långfibrigt polyestersilke enligt tabellen.

Båtens vikt
kg
Lämpligt tågvirke
mm
200 12
500 14
1000 16
2000 18
3000 20
4000-6000 22

Alla båtar skall vara försedda med minst två fendrar av tillräcklig storlek på varje sida.

Har du följt dessa anvisningar så har Du minimerat risken för skador på din och andras båtar.

Förtöj alltid för storm!

Styrelsen Järna Båtklubb