tisdag, april 9, 2024
Nyheter

Justerade regler för elanslutning till båtar vid klubbens bryggor

Hej!

Samma regler gäller från nu för elanslutning till båt på land eller i vatten vid klubbens brygga.

Elanslutning till båt får endast ske för batteriladdning när båten är obemannad.

Batteriladdning får då ske under maximalt 2 dygn och elkabel skall märkas med datum för batteriladdningens start.

Nattvakten  får uppdraget att kontrollera dessa anslutningar och omärkt kabel eller kabel som varit ansluten längre än 2 dygn skall bortkopplas från eluttaget.

Styrelsen